Privacybeleid

Massage Sittard | Yntensa – Massage & Acupressuur Praktijk hecht veel waarde aan uw privacy! 

Op basis van het privacybeleid doet de praktijk  er alles aan om uw privacy te waarborgen.

Yntensa – Massage & Acupressuur Praktijk houdt zich daarom in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat de praktijk conform het privacybeleid in ieder geval:

  • uw persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt.
  • de verwerking van uw persoonsgegevens beperkt tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt:
  • vraagt om uw uitdrukkelijke toestemming als ik dit nodig heb voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
  • passende technische en organisatorische maatregelen heeft genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • geen persoonsgegevens doorgeeft aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • op de hoogte is van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop wilt wijzen en deze respecteert.

Doelen waarvoor de praktijk klant gegevens verwerkt:

  • voor gebruik in relatie tot de behandeling in de praktijk
  • promotiedoeleinden voor de praktijk – acties, aanbiedingen e.d.
  • individuele promoties bij bijzondere gebeurtenissen als verjaardagen

Indien u na het doornemen van ons privacybeleid, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met mij wenst op te nemen kan dit via het contactformulier.


massagesittardprivacy