Algemene voorwaarden

Voordat u een afspraak maakt bij de praktijk adviseer ik u de algemene voorwaarden goed door te nemen.

In de algemene voorwaarden is in ieder geval opgenomen:

Medisch informatie

De therapeut van Yntensa – Massage & Acupressuur Praktijk is geen arts en stelt geen medische diagnoses. Medicatie, voorschriften en behandelingen van uw arts, specialist of therapeut moeten altijd voortgezet worden.

Bent u onder behandeling of gebruikt u medicijnen? Overleg dan eerst met uw arts/ specialist of therapeut of u gemasseerd mag worden. Bij een aantal aandoeningen is een schriftelijke toestemming gewenst. Informeer hiernaar bij het maken van uw afspraak. Bij twijfel kan er worden afgezien van de massage.

Voorafgaand aan de eerste massage krijgt u een intakegesprek. De cliënt is zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van de de juiste (medische) informatie. Op basis hiervan kan de massage op een verantwoorde en veilige manier gegeven worden. 

De client is zelf verantwoordelijk eventuele wijzigingen in de gezondheidssituatie door te geven.

Bij koorts, griep en steenpuisten mag er niet gemasseerd worden. Bij acute blessures, hoge bloeddruk en ziektes is het raadzaam eerst advies te vragen aan uw arts, voordat u een afspraak maakt.

Hygiene staat hoog in het vaandel!

Hygiëne staat bij Yntensa – Massage & Acupressuur Praktijk hoog in het vaandel en de praktijk verwacht dit ook van haar cliënten. De therapeut heeft het recht een behandeling te annuleren indien naar oordeel van de therapeut de hygiënische situatie bij de cliënt te wensen over laat. 

Algemene zaken

Massages zijn uitsluitend op afspraak

Het annuleren of verzetten van een massage kan tot 24 uur van te voren. Hierna kunnen de kosten van de behandeling in rekening gebracht worden.

De betaling wordt direct na afloop van een massage voldaan met pin of contant.

Een cadeaubon is niet inwisselbaar voor geld. De cadeaubon is geldig tot één jaar na uitgifte.

Mobiele telefoons dienen uitgeschakeld te zijn tijdens de behandeling. 

Uw gegevens zullen nooit zonder schriftelijke toestemming aan derden verstrekt worden. 

De cliënt maakt uit vrije wil gebruik van de diensten van Yntensa – Massage & Acupressuur. Noch de therapeut Yvonne Martens, noch de praktijk Yntensa – Massage & Acupressuur Praktijk is verantwoordelijk voor enige schade aan uw persoon en/of aan uw eigendommen

De algemene voorwaarden en andere informatie kunnen door Yntensa – Massage en Acupressuur Praktijk te allen tijde gewijzigd worden.

Wanneer u een afspraak maakt bij Yntensa – Massage & Acupressuur Praktijk gaat u akkoord met deze algemene voorwaarden.


Extra Noot

Er kan geen behandeling gegeven worden als u onder invloed bent van drugs en/of alcohol.

Voor Erotische en/of seksuele massages verwijs ik u graag naar anderen. Bij ongewenst contact wordt de massage direct gestopt en worden er geen nieuwe afspraken meer gemaakt.


Heeft u naar aanleiding van de algemene voorwaarden vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact met mij op.

algemene voorwaarden massage sittard